ลืมตาเคลื่อนไหวใจฮู้ซื่อๆ คือ..หลวงพ่อเทียน

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

หนังสือ “ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ คือ..หลวงพ่อเทียน” เขียนโดย พระพุทธยานันทภิกขุจัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจริยบูชา แด่ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติ และเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมหาดิเรก มีอายุครบ ๖๐ ปี เมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะลูกศิษย์จึงพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจกัน

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 60 หน้า
ขนาด : 6.49