การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่

Takekazu Ogura
หนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประวัติศาสตร์ ชีวิตชนบท รวมถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ประกอบด้วยจุดสำคัญๆ หลายจุดในนโยบายเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น และได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้โดยโยงไปสู่อดีตและปัจจุบัน ในอีกนัยหนึ่ง เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยทัศนะเชิงประวัติศาสตร์ของนโยบายเกษตรและอาหารสมัยใหม่ของญี่ปุ่น การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต
ผู้แต่ง : Takekazu Ogura
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-89198-1-1
จำนวนหน้า : 613 หน้า
ขนาด : 140.25
หมวดหมู่ : การศึกษา