วารสารฟ้าดัชมิลล์ Issue 29

วารสารเพื่อสุขภาพ ที่ทางบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัย สุขทั้งกาย สุขทั้งใจในราคาประหยัด แต่แฝงไปด้วยความคุ้มค่าและคุณภาพ รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยต่างๆ ที่ผู้บริโภคควรรู้

จำนวนหน้า : 28 หน้า
ขนาด : 18.97