M Society Issue 19

นักออกแบบระดับโลกที่เรารู้จักบอกว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ควรแวะเวียนกลับมาเยือนบ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ ตามเมืองที่กำาลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างคึกคัก นั่นน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมกรุงเทพฯ ยังคงเป็นหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมากที่สุดในโลก