ข้าวกับมนุษย์-นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเขัยอาคเนย์

Lucien M. Haks
หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ ไม่เพียงแต่ในแง่ที่มันอยู่ในประเด็นของนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังอยู่ในแง่ของความหมายของความสัมพันธ์นี้ที่มีต่อชาวบ้านของบางชัน อันเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ บางชันและการเพาะปลูกข้าว ส่วนภาค 2 คือ การปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : Lucien M. Haks
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-571-146-2
จำนวนหน้า : 275 หน้า
ขนาด : 55.46
หมวดหมู่ : การศึกษา