โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย

the University of Chicago

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการที่ผู้เขียนและภรรยาของผู้เขียนศึกษาโครงสร้างสังคมของชาวนาไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้พำนักอยู่ภายในหมู่บ้านและในเมืองเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างหละหลวม, หมู่บ้านแดนสุขาวดี, กลุ่มสังคมในหมู่บ้าน, ผู้ใหญ่และผู้น้อย : การแบ่งชั้นทางสังคม, การชลประทาน,การเกี้ยวพาราสีและการแต่งงาน : บ่าวและสาว, ครอบครัว การสืบมรดก และเครือญาติ, รูปแบบและความแปรผันในโครงสร้างทางสังคมชาวนาไทย

ผู้แต่ง : the University of Chicago
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-571-132-2
จำนวนหน้า : 387 หน้า
ขนาด : 45.82
หมวดหมู่ : เกษตร