พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช

พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จัดพิมพ์โดยวัดบวรนิเวศวิหาร

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-616-406-21
จำนวนหน้า : 54 หน้า
ขนาด : 6.15