บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช

บวรธรรมบพิตร
พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-616-406-203-0
จำนวนหน้า : 370 หน้า
ขนาด : 64.48