วารสารบ้านอารีย์ Issue 129

วารสารบ้านอารีย์คัดสรรเนื้อหาข้อธรรมจากครูบาอาจาร์ รวมถึงปฏิทินการแสดงธรรมทั้งที่มูลนิธิบ้านอารีย์และที่อื่นๆ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้กับผู้ที่สนใจแสวงหาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาเพื่อขัดเกลาจิตใจตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตในประจำวันได้อย่างมีความสุข ปันฟรีทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำของทุกเดือน

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 28 หน้า
ขนาด : 5.13