RHYTHM MAGAZINE Issue 5

RHYTHM MAGAZINE VOL.1 ISSUE 5 March 2012 เนื้อหาโดยสังเขป : นิตยสารแจกฟรีรายเดือนที่มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับดนตรีประเภทวงดุริยางค์ วงโยธวาฑิต วงซิมโฟนิคแบนด์ วงออเคสตร้า และแนวดนตรีแปลกใหม่ร่วมสมัยต่างๆ โดยยึดแนวทางเนื้อหา 3 ด้าน คือ ความรู้ บันเทิง และกำลังใจ สำหรับเนื้อหาเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ เวิ้งนครเกษม พื้นที่ประวัติศาสตร์ที่รอการรักษาหรือรื้อทิ้ง?, มุทากร โคตรรักษา แตกต่างและสร้างสรรค์บนงานดนตรีและดีไซน์, Bangkok Society Drumline ดรัมไลน์วงแรกของเมืองไทย

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 24.81
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี