A'lure Digital Issue 1

A'lure Digital นิตยสารภาพถ่ายที่มุ่งเน้นนำเสนอความสวยงามของนางแบบ และภาพถ่ายเชิงเซ็กซี่ที่ไม่อนาจาร อย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงคอนเทนส์ที่น่าสนใจต่างๆ บนโลกนี้

สำนักพิมพ์ : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 60 หน้า
ขนาด : 14.34
หมวดหมู่ : 18+ Magazine