บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ (๒๔๗๕ – ๒๔๘๘)

พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม

หนังสือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย โดยเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ วิวัฒนาการและบทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยในระยะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง, เหตุการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๘, บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสาร, บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาล, บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการให้ความรู้ทางการเมือง

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ขนาด : 26.44
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง