มหัศจรรย์พันธุ์ไม้

วัชรินทร์ ออละออ

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลน ตอน มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ เล่มนี้เป็นลำดับที่ 2 ต่อเนื่องจากตอนแรก ป่าเลนเจ้าเอย ซึ่งได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายไปแล้ว โดยหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเ

ISBN : 978-974-288-787-8
จำนวนหน้า : 36 หน้า
หมวดหมู่ : เกษตร