หลากหลายสรรพสัตว์

วัชรินทร์ ออละออ

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลนเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศในป่าชายเลน ที่แม็ค มิว คุณพ่อและคุณแม่ ได้ไปพบเจอแล้วนำมาถ่ายทอดให้เด็กๆได้รับทราบและเพลิดเพลิน

ISBN : 978-974-288-822-2
จำนวนหน้า : 36 หน้า
หมวดหมู่ : เกษตร