วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

วารสารเพื่อสุขภาพ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน วารสารเพื่อสุขภาพที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อหลีกหนีให้ห่างไกลจากโรคร้าย และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ

จำนวนหน้า : 16 หน้า
ขนาด : 2.88
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา