วารสารคนทำงาน Issue 82

  • เทียบเงินเดือนผู้นาโลกกับเงินเดือนเฉลี่ยของคนในประเทศ
  • ฮ่องกงออกกฎห้ามนายจ้างให้แม่บ้านทาความสะอาดหน้าต่างบนที่สูง
  • หมดยุคค่าแรงขั้นตาเท่ากันทั วประเทศครม.ไฟเขียวตามบอร์ดค่าจ้าง
  • อิตาลี 1920:ปฏิบัติการยึดโรงงาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์คนทำงาน
จำนวนหน้า : 24 หน้า
ขนาด : 7.45
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด