เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า
เปิดน่านฟ้ามองหาคณะสุดแนวและเทคนิคตามฝันให้สำเร็จ