สำนักพิมพ์ : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 36 หน้า
หมวดหมู่ : 18+ Magazine