a day BULLETIN Issue 488

Attention Peace!
วาดภาพชีวิตแบบฉบับ ‘ตั้ม’ - วิศุทธิ์ พรนิมิตร Wisut Ponnimit

"เรารู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนแปลกๆ ไปแล้ว"
"ชีวิตคือธรรมชาติ มันจะดำเนินของมันไปเอง โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลย”
"ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาใจไปไว้ที่ไหน ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็ขึ้นอยู่กับแค่นี้เอง”

สำนักพิมพ์ : บริษัท daypoets จำกัด
จำนวนหน้า : 28 หน้า
หมวดหมู่ : ทั่วไป