Lock In - จิตลวงร่าง (ทดลองอ่าน)

John Scalzi

เมื่อวันที่มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของร่างกายตนเอง คนที่เข้าไปมีชีวิตในร่างกายคนอื่น หรือคนที่ยอมให้คนอื่นเข้ามาใช้ชีวิตแทนตน เรายังเรียกพวกเขาว่าเป็นมนุษย์ได้ไหม?

ผู้แต่ง : John Scalzi
สำนักพิมพ์ : Maxx Publishing
ISBN : 9786163710
จำนวนหน้า : 22 หน้า
ขนาด : 5.53
หมวดหมู่ : นวนิยาย