Moment ณ ขณะ

รวมนักเขียน
199.00 บาท
รับ 19 points
5 ณ ขณะช่วงเวลา กับ 8 นักเขียนที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาให้พวกเราได้รู้ว่า แต่ละช่วงของชีวิตนั้นไม่ง่าย...แต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะก้าวผ่าน
ชื่อผู้แต่ง : รวมนักเขียน
สำนักพิมพ์ : Books Rider
ISBN : 9786169317708
จำนวนหน้า : 288 หน้า
page view : 159 Views

รายละเอียด

เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ตรงของนักเขียน 8 คน เมื่อ ณ ขณะหนึ่งของช่วงชีวิตคนเรา มีได้หลายขณะ

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ