คิดบวก มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง

นอร์แมน วินเซนต์พีล
295.00 บาท
รับ 29 points
ISBN : 9786164341456
จำนวนหน้า : 328 หน้า
page view : 153 Views

รายละเอียด

• เรียนรู้อย่างแท้จริงที่จะรู้จักและเคารพในตัวเอง • เพาะชำตัวตนที่คุณจะสามารถไว้ใจและเชื่อมั่นกับมันได้ • มโนภาพตัวเองว่าเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาที่จะเป็น ยืนกรานกับตัวเองว่านั่นคือตัวตนจริงๆ ของคุณ จากนั้น ฝึกฝนและปฏิบัติตนให้เป็นให้ได้เช่นนั้น • นำเอาความไม่พอใจที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้มาเป็นแรงผลักดันเพื่อสร้างพลังกระตุ้นให้กับตัวเองความรู้สึกชอบและพึงพอใจในตัวเองอย่างที่สุดจะทำให้พลังกระตุ้นของเรานั้นอ่อนแรงลง • ตัวตนของคุณนั้นมีชื่อเรียกที่ถูกต้องดีแล้ว ตัวตนของคุณคือของๆ คุณตลอดไป ไม่ว่าจะอย่างไรคุณก็จะต้องติดอยู่กับตัวตนของคุณ • เพราะคุณต้องอยู่กับตัวตนของคุณ การพัฒนาตัวตนของคุณให้เป็นตัวตนที่น่าพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ • จงรักพระเจ้า แล้วความรู้สึกเคารพและนับถือตัวเองที่คุณควรมีจะเจริญเติบโตขึ้นในตัวคุณ • เรียนรู้ที่จะปล่อยให้พระเจ้าเข้ามาจัดการกับชีวิตของคุณแล้วคุณจะรับมือกับผลของมันได้ดีกว่าเวลาที่คุณจัดการกับชีวิตด้วยตัวเอง จงอ่อนน้อมถ่อมตน แต่จงเป็นคนที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจและในจิตวิญญาณ และจงเป็นคนอ่อนโยน แล้วคุณจะชอบตัวเองมากขึ้น และคนอื่นๆ ก็จะชอบคุณมากขึ้นด้วยเช่นกัน

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ