ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์

รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
165.00 บาท
รับ 16 points
จากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงอมรปุระ และบั้นปลายพระชนมชีพ ในกรุงอมรปุระจากหลักฐานพม่า
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740216124
จำนวนหน้า : 168 หน้า
page view : 102 Views

รายละเอียด

จากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงอมรปุระและบั้นปลายพระชนมชีพในกรุงอมรปุระจากหลักฐานพม่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ หรือพระนามซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า “สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร” “ขุนหลวงดอกมะเดื่อ” “ขุนหลวงหาวัด” และ “ขุนหลวงประดู่ทรงธรรม” เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ครั้นเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของกรุงศรีอยุธยาที่ต้องเสด็จไปประทับ ณ ประเทศพม่ากว่า ๓๐ ปี ทั้งในเมืองรัตนปุระอังวะ และเมืองอมรปุระในสมณเพศจนกระทั่งสวรรคตและถวายพระเพลิงพระศพที่นั่น พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงมีความน่าสนใจ และควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อ.ศานติ จึงได้พยายามศึกษาและเรียบเรียงเรื่องราวของ “สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร” ตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มานำเสนอเพื่อให้เห็นภาพพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติหลังสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ อันทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปประทับในเมืองพม่าจนกระทั่งสวรรคต

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ

#

เสวยราชสมบัติกษัตรา

ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์,ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
฿550
#

Running Drills เจาะลึกเรื่องวิ่ง

สาธิก ธนะทักษ์ (โค้ชเป้ง)
฿350
#

สหาย

กานต์ ทัศนภักดิ์
฿360