เลือกเนื้อที่ใช่ให้หมาป่า

Eric Wu
245.00 บาท
รับ 24 points
ชีวิตคือการเลือก การเลือกทุกครั้ง รวมกันเป็นชีวิตของคุณ การเลือกทุกครั้งล้วนทิ้งรอยหักเหไว้ในจิตใจเรา ก่อร่างอุปนิสัย และเส้นทางชีวิตของเรา เราจึงต้องฝึกฝนให้ตัวเองรู้จักเลือก หนังสือได้ออกแบบ 50 หัวข้อการเลือก ที่เราพบบ่อยในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ คุณค่า ความรัก การเติบโต และอาชีพ ที่ช่วยเป็นแนวทางให้เราเลือกอย่างแม่นยำและห้าวหาญ
ชื่อผู้แต่ง : Eric Wu
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How to
ISBN : 9786161827793
จำนวนหน้า : 264 หน้า
page view : 598 Views

รายละเอียด

สะท้อนคุณค่าและความต้องการในใจของคุณมากที่สุด ตั้งแต่เรื่องเล็กไปยังเรื่องใหญ่ เราทุกคนล้วนมีหมาป่าในจิตใจ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเนื้อชิ้นไหนให้หมาป่าตัวนั้น

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ