เดินสมาธิ (Walk)

ชอลโต แรดฟอร์ด
245.00 บาท
รับ 24 points
วิธีเพิ่มพลังชีวิตและจิคใจขอเพียงทุกตนออกเดินให้ทุกๆ ก้าวเป็นบุญ การเดินเป็นการออกกำลังกายและการฝึกสติให้ตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบัน รู้ตัวทั่วพร้อมในประสาทสัมผัสต่างๆ ช่วยเพิ่มพลังกาย พลังใจ ทำให้มีสมาธิ ช่วยให้ฟุ้งซานน้อยลง ทั้งยังช่วยลดน้ำหนักและมีสุขภาพดีมากขึ้น
ชื่อผู้แต่ง : ชอลโต แรดฟอร์ด
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ISBN : 9786161827892
จำนวนหน้า : 192 หน้า
page view : 111 Views

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ