ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เริ่มต้นง่ายๆ จนพูดได้สื่อสารเป็น

ยูกิจัง
199.00 บาท
รับ 19 points
ภาษาญี่ปุ่น จะไม่เป็นการเรียนที่ยากอีกต่อไป เพราะในหนังสือเล่มนี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง“ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เริ่มต้นง่ายๆ แต่พูดได้สื่อสารเป็น” ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นดังนี้
ชื่อผู้แต่ง : ยูกิจัง
สำนักพิมพ์ :
ISBN : 9786164413559
จำนวนหน้า : 304 หน้า
page view : 72 Views

รายละเอียด

ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ฝึกอ่านฝึกเขียนตัวฮิระงะนะและตัวคะตะคะนะคำช่วยในภาษาญี่ปุ่น สิ่งสำคัญในการสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น ช่วยให้เข้าใจการแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่นคำนามและคำสรรพนาทมภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ในการแต่งประโยคคำกริยาภาษาญี่ปุ่น เลือกใช้คำกริยาที่ถูกต้องคำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น นำมาใช้ขยายความในการแต่งประโยคคำบุพบทในภาษาญี่ปุ่น บอกตำแหน่งเพื่อขยายความในประโยคคำสันธานภาษาญี่ปุ่น คำเชื่อมสำคัญในการแต่งประโยควลีและประโยคควรรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคนญี่ปุ่น ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น หลากหลายสถานการณ์ หลากหลายรูปประโยค ทุกหัวข้อที่คุณได้เรียนรู้ จะนำคุณไปสู่ความรู้และความเข้าในการเรียนภาษาญี่ปุ่น และนำไปใช้ในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ