Anti-Aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน (ใหม่)

หมอหล่อคอเล่า (เสฎฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์)
199.00 บาท
รับ 19 points
อยาก ""อ่อนกว่าวัย"" ต้องเข้าใจความแก่ เคล็ดลับชะลอวัยและสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงที่ต้องมีไว้ประจำบ้าน ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ มีความน่าเชื่อถือ และมีความทันสมัย เกี่ยวกับเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีและอายุที่ยืนนาน ศาสตร์แห่งการชะลอวัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกิน การออกกำลังกาย รวมไปถึงการดูแลสุขภาพตามสไตล์ของ Anti-Aging   เคล็ดลับของการมีสุขภาพดีและอายุที่ยืนนาน ศาสตร์แห่งการชะลอวัยในด้านต่างๆ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
ISBN : 9786161828165
จำนวนหน้า : 148 หน้า
page view : 66 Views

รายละเอียด

เช่น  อาหารการกิน การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพตามสไตล์ของ Anti-Aging    นำเสนอ ด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีตัวอย่างเป็นเรื่องทันสมัยใกล้ๆตัว  ที่สำคัญคือ เราสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างไร  ให้สามารถชะลอโรค  ชะลอวัยต่างๆ อย่างง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเราเอง

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ