แค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลก

พระจิตร์ จิตตวโร , พ.นวลจันทร์ , ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
215.00 บาท
รับ 21 points
เพียงแค่คุณเรียนรู้ใจตัวเองจุดพลังเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ การค้นหาตัวตนและทำความเข้าใจตัวเองนั้น สอดคล้องตามแก่นธรรมของพุทธศาสนาที่สอนให้รู้อยู่ที่กายและใจของตนเองเพื่อเท่าทันกิเลส กิเลสที่เราปรุงแต่งขึ้นจนต้องดิ้นรนให้พ้นไปจากทุกข์ หรือแสวงหาให้ได้มาเพื่อสนองความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดของมนุษย์ เมื่อเราเห็นตัวตนที่แท้จริงก็สามารถปล่อยวางและเข้าใจสรรพสิ่งได้ง่ายขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเมตตา เข้าใจและเห็นใจคนรอบข้าง โลกก็น่าอยู่ขึ้น การเข้าใจตนเองจึงทำให้เราเข้าใจโลกได้ดี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ISBN : 9786161828448
จำนวนหน้า : 192 หน้า
page view : 165 Views

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ