เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ใหม่)

จอร์จ เฟอร์กูสัน
385.00 บาท
รับ 38 points
หนังสือเล่มนี้เล่าถึงที่มาและความของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ซึ่งศิลปินนิยมใช้ในคริสต์ศิลป์ เพื่อบอกให้รู้ว่าบุคคลในรูปคือใคร หรือเพื่อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์และชีวประวัติของนับบุญที่พบเสมอในงานศิลปะ หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่มีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาทางด้านศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาศิลปะ ตลอดจนวรรณคดีตะวันตกและประวัติศาสตร์ของชนชาติโบราณในตะวันออกกลาง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมและความคิดของชาวตะวันตกได้ดีขึ้น
ชื่อผู้แต่ง : จอร์จ เฟอร์กูสัน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ISBN : 9786161823016
จำนวนหน้า : 500 หน้า
page view : 61 Views

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ