รู้ทันสันดานคน

ทันตแพทย์สม สุจีรา
195.00 บาท
รับ 19 points
เทคนิคการรับมือคนรอบข่างด้วยการรู้ทันจริตนิสัยที่แท้จริง ว่าด้วยลักษณะพื้นฐานของจิตซึ่งเน้นหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งใน 6 ประเภท ซึ่งการวิเคราะห์คนตามจริตจะทำให้อ่านใจผู้อื่น รู้นิสัยและรับมือกับคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนนิสัยด้านลบเพื่อพัฒนาชีวิตได้อีกด้วย เพราะไม่มีวิธีไหนจะวิเศษไปกว่าการเห็นกายและใจของตนเองอีกแล้ว .. และโลกจะเปลี่ยนไปเมื่อใจเราเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง : ทันตแพทย์สม สุจีรา
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ISBN : 9786161828868
จำนวนหน้า : 136 หน้า
page view : 144 Views

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ