I Decided to Live as Myself

Kim Suhyun
319.00 บาท
รับ 31 points
การมองดูชีวิตของคนอื่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเอง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ เราสอดส่องชีวิตของคนอื่นเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น แต่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นความทุกข์ของตัวเอง ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ควรนำความอยากรู้อยากเห็นนั้นมาสำรวจชีวิตของเราเองมากกว่า ดังนั้น จงอย่าเป็นผู้ชมในชีวิตของคนอื่น เพราะสำหรับตัวเราแล้ว ชีวิตของเราสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขา ที่สรุปมาให้ดูเพียงรูปภาพไม่กี่รูป อย่าพยายามทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยนะ
ชื่อผู้แต่ง : Kim Suhyun
ผู้แปล : พัชรางสุ์
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส
ISBN : 9786160624027
จำนวนหน้า : 288 หน้า
page view : 87 Views

รายละเอียด


- เป็น essay ที่เขียนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง หรือความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตตามใจตัวเอง
- เล่มนี้เป็นเล่มที่ #จองกุกอ่าน (วง BTS (บังทัน))

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ