Practicing Happiness

Jeon Seung-Hwan
329.00 บาท
รับ 32 points
กุญแจแห่งความสุขนั้น ไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น แต่อยู่ที่ตัวเราเอง ถ้าเราเคารพและให้คุณค่ากับความหมายของชีวิตตัวเอง การนำไปเปรียบเทียบกับโลกของคนอื่นก็จะหมดความหมายไป เพราะชีวิตของคุณเป็นโลกที่งดงามซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นถ้าคุณจะให้คุณค่าตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกนิด ก็ไม่เป็นไรหรอก
ชื่อผู้แต่ง : Jeon Seung-Hwan
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส
ISBN : 9786160624010
จำนวนหน้า : 324 หน้า
page view : 133 Views

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ