มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง

กานต์ บุณยะกาญจน
300.00 บาท
รับ 30 points
"เพราะข้าพเจ้ารู้ว่ามีหลายคนแล้วที่ได้เขียนเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจึงเกรงว่า ข้าพเจ้าจะถูกมองว่าถือดี ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อที่ข้าพเจ้าหันเหจากระเบียบแบบแผนของคนอื่นๆ ในข้อโต้แย้งเรื่องนี้ แต่เนื่องจากเป็นความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะเขียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ สำหรับเขาผู้ ซึ่งเข้าใจ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า การเข้าไปเบื้องหลัง ให้ถึงความจริงที่มีผล ของเรื่องนี้ เป็นการได้ประโยชน์มากยิ่งกว่า การไปถึงจินตนาการของสิ่งนั้น" จาก นิโคโล มาคิอาเวลลี, เจ้าผู้ปกครอง,
ชื่อผู้แต่ง : กานต์ บุณยะกาญจน
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740216582
จำนวนหน้า : 344 หน้า
page view : 84 Views

รายละเอียด

มาคิอาเวลลี เริ่มเป็นที่สนใจศึกษากันในไทยเมื่อช่วงทศวรรษที่ 2500 ที่เริ่มมีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก่อนที่มาคิอาเวลลีจะถูกยกให้เป็นเจ้าแห่งวิชารัฐศาสตร์ เมื่อสมบัติ จันทรวงศ์ แปลตัวบท The Prince ใน พ.ศ. 2538
. แต่ความจริงแล้ว สังคมไทยรู้จักมาคิอาเวลลีมานานกว่านั้นมาก และอาจรู้จักมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายผ่านชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในอยุธยา และปรากฏขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านนายทหารชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในไทย และส่งต่อแนวคิดของมาคิอาเวลลีต่อไปยังกลุ่มชนชั้นนำไทยอย่าง เจ้าฟ้า จักรพงษ์, พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, พระยาอนุมานราชธน ได้พูดถึงและกล่าวถึง มาคิอาเวลลี และมีลักษณะการกระทำการแสดงออกบางอย่างที่คล้ายคลึงกับแนวคิดของมาคิอาเวลลีอีกด้วย
. ดังนั้น ทั้งผลงานและแนวคิดของมาคิอาเวลลีที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยเพิ่งรู้จักกันในทศวรรษที่ 2500 แต่มีอยู่นานก่อนหน้านั้นแล้ว เพียงแต่หลังทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา การศึกษาแบบรัฐศาสตร์ปรัชญาและบริบทสังคมการเมืองได้มีส่วนช่วยให้ผลงานและแนวคติดของมาคิอแวลลีกลายเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเป็นวงกว้างมากขึ้น

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ