จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

เอนก มากอนันต์
390.00 บาท
รับ 39 points
จักรพรรดิราชคืออะไร...อำนาจการเมืองหรืออุดมคติเหนือจินตนาการ?
ชื่อผู้แต่ง : เอนก มากอนันต์
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740216551
จำนวนหน้า : 320 หน้า
page view : 62 Views

รายละเอียด

คติจักรพรรดิราช อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทยที่รับมาปรับใช้ ในการปกครองโดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางกาเรมือง ของชนชั้นนำไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึง ต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) คติจักรพรรดิราชได้มี ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำไทยได้มีการปรับเปลี่ยนความรู้ และมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการค้า การทูต และการสงคราม จนทำให้แต่เดิมที่การเป็นพระจักรพรรดิราชคือ การเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกมนุษย์ ได้แปรเปลี่ยนเป็น พระจักรพรรดิราชในปริมณฑลอันจำกัด ก่อนที่แนวคิดการเป็น จักรพรรดิราชจะค่อยๆ มลายหายไปเหลือเพียงร่องรอย ที่ปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมของชนชั้นนำเท่านั้น

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ