Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง

ฮิโรโกะ มิซุชิมะ (Hiroko Mizushima)
215.00 บาท
รับ 21 points
"ผลงานจากนักจิตบำบัดสัมพันธ์ภาพรระหว่างบุคคลคนแรกของญี่ปุ่น"
“หัวหน้าที่ดี” คือหัวหน้าที่ “ทำให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการขจัดความเครียดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องและสร้างแรงผลักดันในการทำงานให้มากขึ้น แนะนำโดยผู้ริเริ่ม “จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล” คนแรกของญี่ปุ่น
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How to
ISBN : 9786161829186
จำนวนหน้า : 200 หน้า
page view : 226 Views

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ