จริงๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

Hans Rosling with Ola Rosling and Anna Rosling Ronnlund
345.00 บาท
รับ 34 points
โลกไม่ได้แย่ลงทุกวันๆ อย่างที่เราคิด  ความจริงปรากฎอยู่ทนโท่ หลักฐานมีอยู่ชัดเจน แต่เราทุกคนกลับมองไม่เห็นเพราะสัญชาตญาณ 10 อย่างที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิด สัญชาตญาณที่เคยเป็นประโยชน์มาแต่โบราณ แต่ในวันนี้กลับทำให้เรามองโลกและตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ที่สำคัญผิดเพี้ยนไปมาก
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How to
ISBN : 9786161829612
จำนวนหน้า : 368 หน้า
page view : 120 Views

รายละเอียด

ถึงเวลาแล้วที่ชาวศตวรรษที่ 21 จะจัดการกับสัญชาตญาณจอมลวงทั้ง 10 นั้น เพื่อเห็นโลกในแบบที่ ""เป็นจริง"" เพื่อปลดแอกตัวเองจากความหวาดวิตกอันไร้เหตุผล หันมารับมือกับโลก เพื่อนมนุษย์ และชีวิตอย่างถูกต้อง ด้วยความสุข โดยใช้ข้อเท็จจริงนำทาง ปราบ 10 สัญชาตญานจอมลวงที่ทำให้คุณเข้าใจโลกผิดมาโดยตลอดและมองไม่เห็นคุณค่าที่โลกหยิบยื่นให้

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ