พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
495.00 บาท
รับ 49 points
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดิน และประชาชน ทำให้ประเทศสยาม (ไทย) เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากนี้พระราชกิจอันเนื่องมาจากความรักที่พระองค์ทรงเป็นพระราชสวามีที่ปฏิบัติต่อพระมเหสีและพระราชโอรสพระราชธิดา พระประยูรญาติวงศ์ และ ขุนนาง ตลอดจนผู้ใกล้ชิดอย่างบริบูรณ์แล้ว พระองค์ยังเผื่อแผ่พระมหากรุณาธิคุณนั้นไปยังประชาชน เป็นความรักที่สร้างความสุขสำราญที่ร่มเย็นอย่างถ้วนหน้าทั้งในราชสำนัก และพระราชอาณาจักร จนยากจะหาความรักของพระมหากษัตริย์ชาติใดเสมอเหมือน
สำนักพิมพ์ : สยามความรู้
ISBN : 9786164414778
จำนวนหน้า : 344 หน้า

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ