แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
165.00 บาท
รับ 16 points
กว่าแผ่นดินจะเป็นปึกแผ่นได้จวบถึงทุกวันนี้ ต้องผ่านสิ่งต่างๆ ทั้งการเสียเลือดเสียเนื้อ และเหตุวุ่นวายจากการรบพุ่ง บันทึกเหตุการณ์แต่ครั้งเสียเมืองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เปลี่ยนผ่านหลังการกอบกู้เอกราชในช่วงกรุงธนบุรี และเมื่อเกิดการจลาจลขึ้นอีกครั้ง “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” จึงสถาปนา “กรุงรัตนโกสินทร์” ขึ้น และทำนุบำรุงจนสยามได้เป็นไทยอย่างทุกวันนี้
สำนักพิมพ์ : สยามความรู้
ISBN : 9786164415300
จำนวนหน้า : 208 หน้า

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ