1984 มหานครแห่งความคับแค้น พิมพ์ครั้งที่ 4

จอร์จ ออร์เวลล์
270.00 บาท
รับ 27 points
‘1984’ เป็นวรรณกรรมการเมืองที่คลาสสิกในแง่เนื้อหา โครงเรื่อง และลีลาการประพันธ์ที่ทั่วโลกยอมรับอีกเล่มหนึ่งของจอร์จ ออร์เวลล์ ซึ่งโดดเด่นและเข้มข้นจริงจัง รวมทั้งมีสีสันสำนวนการเขียนที่เสียดสีการปกครองอย่างสุดขีด มีการสร้างภาษาใหม่ด้วยการเล่นคำ ให้ผู้อ่านได้พึงใจกับนัยภาษาอย่างเป็นทางการ ที่เรียกว่าภาษา ‘นิวสปีค’ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าในแต่ละคำนั้นนอกจากต้องการสื่ออย่างมีนัยยะและเน้นหนักแล้ว ยังแฝงด้วยอารมณ์เสียดสี เยาะหยัน และขัดแย้งไว้ด้วย เช่น พี่เบิ้ม,เบิ้ม (Big Brother) ย้อนแย้ง (Doublethink), อาชญากรรมความคิด (Thoughtcrime), 2 + 2 = 5 และหลุมความทรงจำ (Memory hole) เป็นต้น
ชื่อผู้แต่ง : จอร์จ ออร์เวลล์
ISBN : 9786164341791
จำนวนหน้า : 352 หน้า

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ