เทวะบำบัด

อ.มิก พชร ฑูตเทวะ
50.00 บาท
ราคาปกติ 150.00 บาท
ส่วนลด 100.00 บาท
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะตัวแทนหรือสื่อกลางระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์ เพื่อให้การช่วยเหลือมนุษย์ที่กำลังประสบปัญหาและความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ ด้วยเคล็ดลับการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามขั้นตอนและวิธีการตามรูปแบบของเทวะบำบัด ซึ่งจะมีคำแนะนำและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามกรณี อาทิ ปัญหาบ้าน ที่ดิน รถยนต์ สุขภาพ และการทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และสัมฤทธิ์ผล
ชื่อผู้แต่ง : อ.มิก พชร ฑูตเทวะ
สำนักพิมพ์ : Horo Life
จำนวนหน้า : 168 หน้า
page view : 1933 Views
จำนวนสินค้า : 24 เล่ม

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ