Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << “ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก”

“ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก”

หนังสือ “ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก”

แนวคิดด้านการจัดการศึกษาที่น่าเรียนรู้ก้าวเล็กๆ สู่ความสำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไท ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนและภาคประชาสังคม เปิดตัวหนังสือ “ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก”  เพื่อขยายแนวคิดของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เปิดพื้นที่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กได้นำเสนองาน และสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้เหมาะสมกับบริทของสังคมที่แตกต่าง

ระบบการศึกษาไทยที่เน้นการบังคับใช้หลักสูตรแกนกลางทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการรวมศูนย์ทั้งในเชิงเนื้อหาสาระและในเชิงกระบวนการ การสอบ O-Net และการประเมินมาตรฐานเดียวจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถปรับหลักสูตรและการวัดผลโดยอิงจากความต้องการและบริบทของท้องถิ่นได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กต้องตกอยู่ภายใต้ระบบการจัดการศึกษาที่กำหนดจากส่วนกลางและถูกมองว่าไม่ได้มาตรฐานและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ส่งผลให้รัฐบาลออกนโยบายยุบ ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศในปี พ.ศ.2556

ดร. รังสิมา ไอราวัณวัฒน์  ผู้อำนวยการ องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย กล่าวว่า “องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มุ่งเน้นให้ประชากรที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ให้สามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่และดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยทำงานร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ร่วมผลักดันให้กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวสามารถบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและนักเรียนทั้งในด้านความสามารถในการจัดการตนเองและได้เรียนอย่างมีความสุข ปัจจุบันนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งที่สามารถเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศนำไปประยุกต์ใช้ได้

ด้วยความสำเร็จดังกล่าว เราจึงเห็นสมควรให้มีการรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบที่ประสบความสำเร็จผ่านรูปแบบของหนังสือ “ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก” เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมต่อชุมชนอย่างแท้จริง”

หนังสือ “ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก” บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียน ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นทางออกในการจัดการปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาแนะนำหนังสือ “ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง: บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก” จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย นส.รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง, ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมและนโยบาย องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย นส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว จ.กาญจนบุรี ตัวแทนเด็กและชุมชน จากโรงเรียนขนาดเล็ก และนายวรชัย รัตนดวงตา นักเขียนผู้เรียงร้อยประสบการณ์จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การเสวนานี้เป็นการสะท้อนมุมมองและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับวิถีชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนผู้เป็นกำลังของชาติได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้สำเร็จและยั่งยืนให้ผู้สนใจได้ศึกษา และการแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่ง ที่เป็นแหล่งที่มาของการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ผู้สนใจจะได้ชมการสาธิตการนำความรู้จากปราชญ์ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.actionaid.org/thailand หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/ActionAidThailand

Posted on Monday, July 20, 2015 เข้าอ่าน 289 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน