จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม 2518

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : ทหารกับการเมืองไทย ปัญหาการวิจัยหรือการจารกรรมในไทย ชาวไทยมุสลิมภาคใต้ วิเคราะห์ขบถผู้มีบุญภาคอีสาน กำเนิดมหายาน รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เทียนวรรณ วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 150 หน้า
ขนาด : 18.58