Bank: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครเงินด่วน

  มองหาการสมัครเงินด่วนปี 2024 ที่สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระและกู้เงินออนไลน์ได้จริง

  กู้ซื้อบ้าน ธอส

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 4.88% ต่อปี

  อายุผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

  รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่เกิน 35,000 บาท

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 40 ปี

  ต้องการกู้ซื้อบ้าน ธอส ผ่านสินเชื่อที่ให้วงเงินอนุมัติสูง

  กู้เงิน 400000

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  อายุผู้กู้ยืม - 20 ปีขึ้นไป

  รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  ระยะเวลาคืนเงิน - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  สนใจกู้เงิน 400000 ผ่านแหล่งให้กู้เงินก้อน (ล่าสุด)

  สินเชื่อ ธอส

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

  อายุผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

  รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 40 ปี

  บริการสินเชื่อ ธอส สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน 2023

  มาส่องวิสัยทัศน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์กัน!

  ในวันนี้เราจะพาท่านมาส่องวิสัยทัศน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์กัน สำหรับวิสัยทัศน์ของธนาคาร ธอส ที่เราจะกล่าวถึงนั้นจะเป็นการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรือการมองภาพในอนาคตของธนาคารอาคารสงเคราะห์จากผู้นำในองค์กรหรือสมาชิกในองค์กรนั่นเอง ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านเองก็ได้มีวิสัยทัศน์สำหรับการดำเนินงานภายใต้ประโยคที่ว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน และด้วยวิสัยทัศน์นี้เองทำให้หลายๆ ท่านเข้าใจว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์คือธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อบ้านเท่านั้น แต่ความจริงแล้วธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาต่างๆ ก็ได้มีการให้บริการในส่วนของเงินฝาก สลาก ธอส รวมไปถึงสินเชื่อต่างๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เช่นกัน โดยคณะผู้บริหารของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเป้าหมายในการทำงานที่ต้องการให้ government housing bank หรือธนาคาร ธอส เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยควบคู่กับการทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองผ่านการ กู้ ธอส สินเชื่อบ้านนั่นเอง และยังมีการออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้เองทำให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านอย่างแท้จริง เพราะสินเชื่อจากธนาคาร ธอส นั้นเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือรายได้น้อยก็ตาม

   

  ต้องการติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ต้องไปที่ไหน?

  สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานใหญ่นั้น เราจะพาท่านไปเช็คกันว่าเราสามารถติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ได้ที่ไหน และหากไม่สะดวกเดินทางไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เราควรจะทำการติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านช่องทางไหน สำหรับการติดต่อธนาคาร ธอส สำนักงานใหญ่ท่านสามารถเดินทางไปที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านจะอยู่ในเขตห้วยขวางนั่นเอง และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ท่านสามารถทำการติดต่อไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เบอร์โทร 0-2645-9000 ได้เช่นกัน ซึ่งช่องทางนี้จะเป็นการติดต่อธนาคารผ่าน Call Center ของธนาคาร ธอส นั่นเอง ไม่ว่าท่านจะสอบถามเกี่ยวกับการกู้ ธอส หรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระยอดหนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลย

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์พิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อจากอะไร?

  มาดูกันว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์พิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อจากอะไร? ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าท่านจะยื่นกู้ ธอส ผ่านสินเชื่อตัวไหนก็ตามสิ่งที่ government housing bank ใช้พิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อจะมีดังต่อไปนี้

  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง สำหรับการกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อต่อเติมบ้าน หรือการกู้เงินซื้อบ้านก่อนที่จะมีการอนุมัติวงเงินให้กู้ทางธนาคาร ธอส จะขอเอกสารสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนจากท่านเพื่อใช้พิจารณาวงเงินอนุมัตินั่นเอง
  • Statement ย้อนหลัง 12 เดือน สำหรับสิ่งที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จะใช้พิจารณาวงเงินให้กู้อีกหนึ่งอย่างก็คือรายการเดินบัญชีย้อนหลังของผู้กู้ซึ่งท่านจะต้องนำส่งเอกสารทุกอย่างที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาที่ท่านทำเรื่องยื่นกู้