Offer Category: สินเชื่ออาชีพอิสระ

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครเงินด่วน

  มองหาการสมัครเงินด่วนปี 2024 ที่สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระและกู้เงินออนไลน์ได้จริง

  สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  อายุผู้กู้ยืม - 20 ปีขึ้นไป

  รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 20 ปี

  มองหาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ที่ให้วงเงินสูง

  ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน

  อายุผู้กู้ยืม - 20 ปีขึ้นไป

  รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่เกิน 30,000 บาท

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 3 ปี

  ธนาคารออมสินอาชีพอิสระเปิดให้บริการวันไหน?

  สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

  อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 8-15% ต่อปี

  อายุผู้กู้ยืม - ระหว่าง 20-65 ปี

  รายได้ผู้กู้ยืม - ไม่กำหนด

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 5 ปี

  สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย

  อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 20-22% ต่อปี

  อายุผู้กู้ยืม - 20 ปีขึ้นไป

  รายได้ผู้กู้ยืม - 30,000 บาทขึ้นไป

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 3 ปี

  ขอสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยวงเงินให้กู้สูงมาก

  สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

  อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 17-25% ต่อปี

  อายุผู้กู้ยืม - ระหว่าง 20-70 ปี

  รายได้ผู้กู้ยืม - 7,500 บาทขึ้นไป

  ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 5 ปี

  กู้สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยอัตราดอกเบี้ยถูก

  สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระที่ไหนดี กู้ง่ายอนุมัติทันใจ

  ทุกวันนี้สินเชื่ออาชีพอิสระมีมากมาย เพื่อตอบโจทย์แก่พนักงานอาชีพอิสระ และอย่างที่ทราบกันดีด้วยวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ สภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง การขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ขอเงินกู้อาชีพอิสระ จะมีบริษัทสินเชื่อเงินด่วนธนาคารใดบ้าง และการขอสินเชื่ออาชีพฟรีแลนซ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรประกอบการสมัคร ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

  สนใจสินเชื่ออาชีพอิสระ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระบ้าง 2567

  1.สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ กับสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ จากธนาคารกรุงไทย

  เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว ผ่อนสบายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แถมยังวงเงินกู้สูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1ล้านบาท สมัครง่ายไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครขอสินเชื่อออนไลน์ได้ง เพียงรายได้ของอาชีพอิสระ 15,000 บาทขึ้นไป

  2.สินเชื่ออาชีพอิสระ Speedy Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์

  สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อาชีพอิสระก็สมัครได้ สะดวกทันใจเบิกถอนเงินสดไม่เสียค่าธรรมเนียม วงเงินอนุมัติสูงสุดกว่า 1.5 ล้านบาท โอนวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่าน SCB EASY วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 60 เดือน

  3.สินเชื่ออาชีพอิสระ  Xpress Loan จากกสิกรไทย

  อาชีพอิสระกู้เงินขอสินเชื่อออนไลน์ได้ง่ายกับสินเชื่ออนุมัติไว ได้เงินเร็วจากธนาคารกสิกรไทย เงินเดือน 7,500 ก็สมัครได้ ไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท

  จุดเด่นของการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ

  แน่นอนว่าอาชีพอิสระ หากต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัว การขอสินเชื่ออาชีพอิสระเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แถมยังไม่ยุ่งยาก ในการสมัครเพียงแค่มีบัตรประจำตัวประชาชน รายได้ไม่ต่ำกว่าที่ทางธนาคารกำหนดก็สามารถกู้ได้  แถมยังดอกเบี้ยต่ำตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระได้สบายๆ

  เอกสารแสดงรายได้อาชีพอิสระของผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ มีอะไรบ้าง

  1.ข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ของสินเชื่ออาชีพอิสระ

  สเตทเม้นการเดินบัญชี เพื่อให้ธนาคารเห็นถึงความพร้อมด้านการเข้า-ออกของเงินสม่ำเสมอ อาจจะใช้สเตทเม้น 3 เดือนหรือ 6 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารและบริษัทสินเชื่อจะขอข้อมูลจากลูกค้า

  2.เอกสารการเสียภาษีของผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ

  การจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลอาชีพอิสระนั้น หากมีเอกสารการเสียภาษีที่ลูกค้าออกให้ถือเป็นทางเลือกในการอนุมัติของธนาคารที่จะพิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระได้รวดเร็ว

  3.ประวัติการเงินเพื่อขอสินเชื่ออาชีพอิสระ

  หากผู้อาชีพอิสระ สนใจของสินเชื่อ และผู้กู้เคยมีประวัติการผ่อนชำระ และไม่เคยผิดนัดชำระ ยิ่งเป็นความน่าเชื่อถือของทางธนาคารให้ได้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายคืน และง่ายต่อการอนุมัติวงเงินที่รวดเร็ว

  สำหรับอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนด์ พ่อค้า แม่ค้าที่ต้องการขอสินเชื่ออาชีพอิสระเงินด่วนทันใจ มาใช้จ่ายหมุนเวียน สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารใกล้บ้านท่าน หรือโทรสอบถามโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนจะขอสินเชื่อต้องดูภาระค่าใช้จ่ายว่าสามารถจ่ายได้ตรงเวลาไหม เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระและติดเครดิตบูโร