เกษตรก้าวหน้า Issue 2

เกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เนื้อหาโดยสังเขป : นิตยสารสร้างสรรค์สาระเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกร สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ หมูหลุม เลี้ยงง่าย ขายดี มีรายได้, การเลี้ยงปลาในนาข้าว, พบส้วมอัจฉริยะเพื่อการเกษตร, ชาวบ้านนาแต้ พลิกผืนนาเป็นป่ายางพารา, ครีมกันแดดจากเปลือกหอยเชอรี่, โยนกล้า วิถีทำนาแบบใหม่ ตอน 2, การปลูกผักเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์จากเสื่อ

จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 29.63
หมวดหมู่ : เกษตร