การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่น

Yoshihara Kunio

ในสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีความน่าสนใจเกิดขึ้นอย่างมากภายบอกประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับปัญหานโยบายปรารถนาที่จะนำประสบการณ์ของญี่ปุ่นมาเป็นบทเรียนสำหรับประเทศของตน ทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศตะวันตก ซึ่งต้องการจะทำให้ประเทศของตนมีความกระปรี้กระเปร่าขึ้นอีกด้วย "ตำรับ" ญี่ปุ่น ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิตของญี่ปุ่นยังนำมาซึ่งข้อมูลภูมิหลังที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศซึ่งมองหาโอกาสที่จะเจาะตลาดญี่ปุ่น สำหรับประเทศซึ่งมองหาช่องทางที่จะปกป้องอุตสาหกรรมภายในซึ่งต้องต่อสู้กับการนำเข้าจากญี่ปุ่นที่เพิ่มพูนขึ้น และสุดท้ายสำหรับประเทศซึ่งมุ่งที่จะดึงดูดความช่วยเหลือและการลงทุนจากญี่ปุ่นให้มากขึ้น หนังสือที่เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรก เพื่อเป็นการแนะนำอย่างสั้นๆ ให้ผู้อ่านรู้จักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัย (ตั้งแต่การฟื้นฟูสมัยเมจิ ในปี ค.ศ.1868) ประการที่สอง สำรวจการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในเชิงเปรียบเทียบในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ผู้เขียนสนใจที่จะแสวงหาความเข้าใจและคำอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจบางอย่างจึงเกิดขึ้น โดยนำมาวางในกรอบของการเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง : Yoshihara Kunio
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 297 หน้า
ขนาด : 35.39
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด