10 ปีการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บนถนนสายหลักประกันสุขภาพ

ประวัติศาสตร์ 10 ปีที่ผ่านมามีการยกระดับจากความใฝ่ฝันของประชาชนมาเป็นกฎหมายของประเทศ กว่า 9 หมื่นรายชื่อผนึกกำลังกันผลักดัน จนทำให้สามารถออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อให้คนไทยได้รับสิทธิเข้าถึงการรักษาโดยเสมอภาคกัน และเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นธรรม
สำนักพิมพ์ : AIDS ACCESS Foundation
จำนวนหน้า : 110 หน้า
ขนาด : 10.66