แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ และ ยอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด

Lewis A. Coser

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฏีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยา ชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของเขา ซึ่งการศึกษาแนวความคิดของนักคิดเหล่านี้น่าจะช่วยทำให้การทำความเข้าใจความหลากหลายของสังคมวิทยาในปัจจุบันและ “สังคมสมัยใหม่” ให้ดีขึ้น

ผู้แต่ง : Lewis A. Coser
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 114 หน้า
ขนาด : 13.73
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา