การประถมศึกษาในชนบทไทย

ปรัชญา เวสารัชช์
เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” การประถมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรสำคัญต่อปัญหาสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-570-506-3
จำนวนหน้า : 345 หน้า
ขนาด : 58.01
หมวดหมู่ : การศึกษา