สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย

David Bruce Johnston
หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของสังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย โดยกำหนดขอบเขตของตัวเองอยู่กับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธุรกิจข้าวในช่วงปี 2423 ถึง 2473 และในดินแดนที่เป็นภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับข้าวที่สำคัญที่สุด
ผู้แต่ง : David Bruce Johnston
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-571-241-8
จำนวนหน้า : 269 หน้า
ขนาด : 60.92
หมวดหมู่ : การศึกษา